• OLAZTIKO INAUTERIKO IV. MOZORRO-LEHIAKETA: OINARRIAK

  OINARRIAK:

  1. PARTE-HARTZAILEAK: Inauteriko IV. Mozorro-Lehiaketan parte hartu ahal izango dute nahi duten koadrilek, taldeek eta 14 urtetik gorako lagun guztiek.
  2. IZEN-EMATEA: Izen-ematea futbitoko pistan egingo da, eguerdiko 12:00etan. Horretarako, zinegotzi arduradunari parte-hartzeko asmoa jakinaraziko zaio. Taldea edo parte-hartzailea identifikatuko duen izen bat eman beharko da.
  3. Zinegotzi arduradunak bozketak apuntatzeko orri bat emango die parte-hartzaileei. Orri hori 14:00ak baino lehen eman beharko zaio zinegotziari botoen zenbaketa egin dezan.
  4. GAIAK: Mozorroen gaia librea izango da.
  5. Lehiaketaren DATA: otsailak 9, larunbata.
  6. Mozorroak orijinala izan beharko du, beste inongo desfilean inoiz parte hartu gabea.
  7. Epaimahaia 2 zinegotzik eta Kultura eta Jaiak lantaldeko kide batek osatuko dute. Gainera, talde edo parte-hartzaile bakoitzak erabakian parte hartu ahal izango du: talde edo parte-hartzaile bakoitzak  gehienez 20 puntu eman ahalko dizkie 3 talderi edo parte-hartzaileri .Talde batek ezin izango dizkio bere taldeari eman boto horiek.
  8. Mozorroak baloratzeko orduan, honako hauek hartuko dira kontuan: orijinaltasuna, egindako lana, antzezpena eta mozorroaren osagarriak.
  9. Epaimahaiak mozorroak aztertu eta baloratuko ditu, eta honako sari hauek emango ditu: saria: 150,00 €; 2.saria: 100,00 € eta 3.saria: 50,00 €.  Sariak PEFZ sariari atxikita daude.
  10. EPAIMAHIAREN ERABAKIA: Epaimahairen erabakia 20:00etako dantzaldian jakinaraziko da.
  11. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta, egokitzat joz gero, sariren bat hutsik utzi ahal izango du.
  12. Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek onartzea, epaimahaiaren erabakiekin ados egotea eta edozein erreklamazio aurkezteari uko egitea dakar berarekin.
  13. Oinarri hauetan ezarrita ez dagoenari dagokionez, aintzat hartuko da Kultura eta Festen Batzordearen irizpidea.
  14. Datu Pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, parte-hartzaileek baimena ematen dute lagatako datuak “Jarduerak, ikastaroak, mintegiak eta jardunaldiak” izeneko fitxategian gordetzeko. Fitxategia Olaztiko Udalaren erantzukizunpekoa da (helbidea: GARTZIA XIMENEZ, 1, 31809, OLAZTI (NAFARROA)). Fitxategiaren helburua da Udalaren alorretatik eta departamentuetatik egiten diren jardueren, ikastaroen, mintegien eta jardunaldien kontrola eta kudeaketa, horien sustapena barne. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei lagako eta soilik gordeko dira eskuratu ziren helburua erdiesteko beharrezkoa edo legezkoa denean.   Nolanahi ere, emandako baimena bertan behera utzi ahal izango duzu. Era berean, datuetan sartu, zuzendu edo kentzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, baita tratamendua mugatu eta transferitzeko eskubidearen aurka egiteko eskubidea ere.  Eskaerak Udalaren erregistro orokorrean egin beharko dira: GARTZIA XIMENEZ PLAZA, 1, 31809 OLAZTI (NAFARROA). Halaber, beharrezkotzat joz gero, erreklamazioa aurkeztu dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian edota harremanetan jarri Datuak Babesteko ordezkariarekin (olazti@olazti.com).

 • SALBUESPEN BERRIAK IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT

  Azaroaren 13ko 22/2018 Foru Legearen bidez, Trakzio Mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan salbuespena izateko aukerak handitu egin dira kasu hauetan, 2019 urtetik aurrera:

  “Bereziki egokitutako ibilgailuen titularrei. Orobat salbuetsita egonen dira % 33 edo gehiagoko desgaitasun-gradua duten pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuak, honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

  1. Mugikortasun urritua izatea, Desgaitasun gradua aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko II. eranskinean jasotakoarekin bat.

  2. Defizit kognitiboa, intelektuala edo nahasmendu mentala izatea.

  3. Begirik onenean 0,1eko ikusmen-zolitasuna edo hori baino txikiagoa izatea zuzenketarekin, edo 10 gradura edo gutxiagora murriztutako ikuseremua izatea.

  4. Adingabea izatea.

  Salbuespena 12 zaldi fiskal edo gutxiagoko ibilgailuetarako baino ez da izanen, eta pertsona bakoitzeko ibilgailu batekoa gehienez”

  Salbuespen hau izateko, interesatuek eskaera aurkeztu beharko dute Udaletxeko bulegoetan edo erregistro elektronikoaren bidez eta ibilgailuaren ezaugarriak, haren matrikula eta onuraren arrazoia adierazi beharko dute. Halaber, salbuespena justifikatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

 • 2019KO IHOTEAK–LARRU BANAKETA

  BANDOA

  Ihoteetarako larruak ohi bezala Udaletxean banatuko dira otsailaren 18etik, astelehena, otsailaren 28ra arte, osteguna, goizeko 10:00etatik 14:00ak arte.

  Banaketa garaian lehentasuna izanen dute 13 urtetik gorako pertsonek, gazte eta helduen parte-hartzea bultzatzeko xedearekin.

  Hartzaileek 20 €ko fidantza jarri beharko dute eta larrua erabili ondoren itzuli egingo dena.

 • HERRIKO ABELTZAINEI ZUZENDUTAKO BANDOA

  Bandoa ,  Olaztiarrei Alkateak argitaratu berri du bando bat herriko abeltzainei zuzendurik gogoratuz zein den prozedura aziendak komunalean bazkatzera sartu ahal izateko.

 • TREN SOZIALAREN ALDEKO KONZENTRAZIORA DEITUZ BANDOA

  Bandoa  heldu den larunbatean, hilak 16, arratsaldeko 17:00etan, Tafallan izanen den konzentraziorako deia luzatu die Olaztiarrei Alkateak bandoaren bitartez.

 • 1/2019 AURREKONTU-ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA

  Iragarkia, 2019ko aurrekontuaren1/2019 aldaketaren hasiera bateko onespena iragarriz, 71. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 2019ko apirilaren 11koan.

 • HERRITAR PARTEHARTZE-PLANA

  Olazti/Olazagutiako 3 poligonoaren 653, 654 eta 655  partzeletarako aurkeztutako  proposamena,  Hiri Lurrei dagozkion hirigintza xehetasunen edozein motatako aldaketak ezarritako betebeharrekin izapidetu beharko da, hau da, Hirigintza Jarduketa Plan Berezi baten bitartez  hain zuzen.

  Prozedura honek gizarte eragileekin partehartze prozesua ezartzen du. Horretarako heldu den asteazkenean, goizeko 13:00etan bilera informatiboa izanen da Olazti/Olazagutiako Udaletxean, non ikututako gizarte eragile guztiak konbidatuak izan diren.

  herritar partehartze-plana

 • 2018 URTEKO JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

  Diru-bilketaren gaineko Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da 2018ko JEZaren ordainagiriak borondatez ordaintzeko epea 2018ko azaroaren 23tik 2019ko urtarrilaren 10era bitartekoa izanen dela.

  Helbideratu gabeko ordainagiriak titularraren helbidera igorriko dira, eta ordaindu daitezke Udalaren banku-kontuetara transferentzia eginez, 948 012 012 Info-localera deituz edo web atari honen egoitza elektronikoaren bidez. Helbideratutako ordainagiriak 2018ko abenduaren 11n kargatuko dira kontuetan.

  Borondatez ordaintzeko epe hori iraganez gero, Diru-bilketaren gaineko Erregelamendu Orokorrean ezarritako errekarguak ezarriko dira eta tramiteak eginen dira premiamendu bidez kobratzeko.

 • 2018 URTEKO LURRAREN KONTRIBUZIOA

  Diru-bilketaren gaineko Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da 2018ko Kontribuzioaren ordainagiriak borondatez ordaintzeko epea 2018ko azaroaren 9tik abenduaren 31ra bitartekoa izanen dela.

  Helbideratu gabeko ordainagiriak titularraren helbidera igorriko dira, eta ordaindu daitezke Udalaren banku-kontuetara transferentzia eginez, 948 012 012 Info-localera deituz edo web atari honen egoitza elektronikoaren bidez. Helbideratutako ordainagiriak 2018ko azaroaren 21ean kargatuko dira kontuetan.

  Borondatez ordaintzeko epe hori iraganez gero, Diru-bilketaren gaineko Erregelamendu Orokorrean ezarritako errekarguak ezarriko dira eta tramiteak eginen dira premiamendu bidez kobratzeko.

 • BALORAZIO TXOSTENA ONETSI DA

  Urriaren 15eko 45/2018 Ebazpenaren bitartez, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzandariak emana, Olazti/Olazagutiako balorazio txostena onetsi da, Batzorde Mistoak 2018ko urriaren 11n egindako batzordean onartutako proposamen loteslearekin bat eginez.

  Nafarroako Aldizkari Ofizialean ebazpena argitaratzeko agindua eman da eta balorazio txostena hitzez hitz jendaurrean ezartzeko tokia Olazti/Olazagutiako udal bulegoa izanen dela zehaztu da, hogei egun naturaleko epean. Halaber ohartarazten da ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal ddela, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariari zuzendua, hilabteko epean, aurreko puntuan adierazitako jendaurreko epea bukatu eta biharamunetik hasita.  Iragarkia, Nafarroako Aldizkari Ofizialean