• KONTRATAZIOA, UDAL KIROLDEGIKO TABERNA-JATETXEAREN KUDEAKETARAKO ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA

  Erburua Olazti S.L. elkarteak, udaleko kirol instalakuntzen kudeaketaren arduraduna, udal kiroldegiko taberna jatetxearen kudeaketarako zerbitzuaren kontratu nahi du.

  Kontratatzeko prozedura: Irekia, onuragarriago den eskaintzari  esleituko zaio.

  Kontratuaren xedea: Olazti/Olazagutiako Udal kiroldegiko taberna-jatetxearen kudeaketa zerbitzua ematea

  Esleipenaren aurrekontua: 5.400 euro urteko, beza kanpo. Hartzaileak esleipenaren kopuruaren % 4ko fidantza aurkeztu beharko du (2.000 euro).

  Gauzatzeko epea: Urte bat, gehienez 3 luzapen onartuko dituelarik (guztira gehienez 4 urte)

  Eskaintzak aurkezteko epea: azaroaren 10eko 14:00etan bukatuko da.

  Eskaintzak aurkezteko tokia: Olazti/Olazagutiako Udalaren Erregistroaren Bulegoan, edo bestela, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan zehazturiko moduan.

  Informazio gehiagorako deitu 948 562 446 telefonora.

  Deialdiaren plegua hitzez hitz.

 • KONTUEN GANBARAK 2015 URTEKO UDALEKO KONTUEI BURUZKO BERE TXOSTENA ARGITARATU DU

  Kontuen Ganberak Olaztiko Udalaren 2015eko kontuak aztertu ditu. Txostena Parlamentuko eledunen Batzordeak eskatu zuen, UPN taldearen eskariari oniritzia eman ondoren.

  Txostenak dioenez, 2015ean Olaztiko Udalak 1,8 milioi gastatu zuen, eta 2,2 milioi bildu. Udalak badu erakunde autonomo bat –musika eskola- eta sozietate bat: erburua Olazti, SL. Musika eskolaren gastu eta diru-sarrerak 30.000 eurokoak dira, eta sozietatearenak 180.000 euro. Olaztiko Udalak 24 langile ditu.

  Udalak bilduriko 2,2 milioitik milioi bat zuzeneko zergak dira, milioi erdia ohiko transferentziak eta beste milioi erdia udal tasak, ondare bidezkoa sarrerak eta komunalak. Gastuei dagokienez, langilerian 660.000 euro gastatu ziren, ohiko ondasun eta zerbitzuetan 620.000 euro eta ohiko transferentzietan 280.000 euro.

  Kontuen Ganberak dioenez, 2015eko kontuek ongi islatzen dituzte ondare egoera, aurrekontu kitapena eta finantza egoera.

  Legezkotasunaren azterketa ere udalaren aldekoa da, udal finantza jarduera legediaren araberakoa baita. Dena den, kontratazio guztietan zenbatekoren araberako prozedura beti zorrotz betetzeko eskatzen da.

  Kontuen Ganbarak txostenari buruz egindako laburpena

  Txosten osoa Kontuen Ganbararen web orrian ikus daiteke.

 • OIHAN APROBETXAMENDUAK ESLEITZEKO ENKANTE PUBLIKOA

  Olaztiko Udalak, behar bezala baimendurik, eskaintza itxiaren bidezko enkante publkoa egingo du ondoko oihan-aprobetxamenduak esleitzeko: Plegu Orokoarra.

  1. Lotea: 205 zuhaitz (33 aritz y 172 pago). Lizitazioaren hasierako prezioa: 6.758,09 € (Bezik gabe). Behin betiko fidantza: 135,70 €. 1 zenbakidun lotearen plegua.

  2. Lotea: 224 zuhaitz (18 aritz y 206 pago). Lizitazioaren hasierako prezioa: 9.197,53 € (Bezik gabe). Behin betiko fidantza: 183,95 €. 2 zenbakidun lotearen plegua

  . Lotea: 7.385 zuhaitz (pinuak). Lizitazioaren hasierako prezioa: 20.896,99 € (BEZik gabe). Behin betiko fidantza: 417,93 €.  3 zenbakidun lotearen plegua

  Baldintzen-orria: Olaztiko Udaletxean, web orrian eta Kontratatzeko Portalean.

  Proposamenak aurkezteko tokia eta epea, Olaztiko Udaletxean, 2018ko otsailaren 9ko 14:00ak arte.

 • ZOZKETA, 2017RAKO ETXEETAKO EGUR LOTEAK-ZOZKETAREN EMAITZAK

  Heldu den larunbatean, maiatzaren 20, goizeko 12:00etan  izango da etxeetako egur loteen zozketa, Kultur Etxean.

  Izena emanda daudenek 15 € ordainduko dute lotea esleitzen den unean.

  Egur loteen zozketaren emaitza

 • IRUÑEA ETA GASTEIZ AUTOBUS ORDUTEGI BERRIAK

  Heldu den maiatzaren 8tik hasita, astelehena, hauxek izango dira Iruñea eta Gasteizekin lotzen gaituzten autobusen ordutegi berriak.

 • OLAZTIKO UDALAK ERREGISTRO ELEKTRONIKOA JARRI DU MARTXAN

  Olaztiko Udalak, bere zerbitzuak zabaltzeko eta hobetzeko xedez, tresna hau prestatu du herritar guztiek Udalaren egoitza elektronikoaren bidez instantziak aurkezteko aukera izan dezaten, eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan.

  Tramitea egiteko interesa duen herritarra ziurtagiri digital ezagun eta baliozko baten bidez identifikatu beharko da.

  Eskaria aurkezteko jarraibideak (gaztelaniaz)

 • HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATAZ BESTEKO ORDAINKETA EPEA ARGITARATU DA, 2016ko 3. HIRUHILABETEARI DAGOKIONA

  Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan zehaztutako ordaintzeko batez besteko aldiak neurtzen du zor komertzialaren ordainketako atzerapena termino ekonomikoetan, ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legeak, Kontratu Publikoei buruzkoa, eta abenduaren 29ko 3/2004 Legeak, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren kontrako neurriak ezartzen dituenak, ezarritako ordaintzeko legezko aldiaren adierazle ezberdin gisa.

  Irizpide ekonomikoak soilik jarraitzen dituen neurketa horrek balio negatiboak izan ditzake, ordaindutako eragiketetan nola ordaindu gabekoetan, baldin eta Administrazioak fakturak edo obra ziurtagiriak aurkeztu eta hogeita hamar egun natural igaro baino lehenago ordaintzen badu, edota informazioa bidaltzeko epea bukatutakoan, ordaindu gabeko eragiketetan, hogeita hamar egun horiek pasatu ez badira.

  2016ko hirugarren hiruhilabetekoari dagokion ordainketa epea argitaratzen da indarrean dagoen araudia betez. Ikus daitekeenez Udalak bere fakturak legeak ezartzen duen epean ordaindu ditu, faktura erregistratu denetik batazbeste 16,3 eguneko epean hain zuzen ere.

  2016ko 3. HIRUHILABETEKOA

  Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
  Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) -11,13 -22,00 -23,64
  Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 130.132,33 40,13 20.701,43
  Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) -20,05 0,00 -19,58
  Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 18.676,69 0,00 1.674,06
  ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) -12,25 -22,00 -23,34

  HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -13,70 egun

 • 222/2016 FORU AGINDUA, ekainaren 16koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, sua lurzoru urbanizaezinean nola erabili arautzen duena, oihaneko suteak prebenitzeko.

  Foru agindua hitzez hitz

 • UDALAK WEB ORRI BERRIA MUSTU DU

  Olaztiko Udalak udal web-orri berria estreinatu du. Aurrekoaren domeinua mantendu du www.olazti.com, baina www.olazti.eus domeinuarekin ere sar daiteke bertan.

  Animsak (Nafarroako Udal Informatika Erakundea) sortu du plataforma berria, eta diseinu eraberritua eta modernoaren aldeko apustua egin du, Nafarroako beste udalen web-orriekin bat eginez. Web-orri berriak —software librearekin eginda dago—modernizazioa dakar, gaur egungo eskaerei erantzuten die, eta diseinu erraza eta argia du Web-orriaren bidez gaurkotasuneko gaien berri eman nahi die Udalak herritarrei zein kanpotik datozenei, eta, aldi berean, udalarekiko harremanak erraztu eta udalaren eta herritarren arteko harremana bultzatu nahi du. Horregatik, alkatearekin zuzenean komunikatzeko kanal berri bat sortu da (Alkateak erantzuten du), eta iradokizunen postontzia mantendu da.

  Goitibeherako menu nagusia du, begi kolpe batean web-orriaren edukiera osoa ikusteko aukera ematen duena. Horri esker, erabiltzaileek interesatzen zaien informazioa azkar-azkar eskuratu ahal izango dute. Lehen orrialdean bisitarientzat baliagarriak diren gaiak daude (berriak, agenda, udal zerbitzuak, egoitza elektronikoaren sarrera, etab.), bai eta sare sozialetan sartzeko bidea ere.

  Web-orri berria proba-fasean dagoenez, baliteke akatsak edota eguneratu gabeko informazioa egotea. Hori dela eta, barkamena eskatzen dizuegu aldez aurretik.