2018ko aurrekontu-aldaketak

1/2018 aldaketa: KREDITU GERAKINEN SARRERA

Maiatzaren 24ko 130/2018 zenbakidun Alkatetza Ebazpen bidez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.31100.22709 Arratoiak desagertarazteko lanak 383,92
1.32321.4820000 Domingo Bados I.P.ko Guraso Elkartearekin hitzarmena 1.285,00
1.3340.4820001 Sakanako Belenzaleen Elkartearekin hitzarmena 600,00
1.34100.4820000 Sutegi Taldearekin hitzarmena kirol jardueretarako 5.500,00
1.92000.6320000 Hobekuntzak udaletxean 33.698,50
GUZTIRA 41.467,42

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 41.467,42
GUZTIRA 41.467,42

2/2018 aldaketa: LOTURA JURIDIKO EZBERDINEKO MULTZOEN ARTEKO KREDITU TRANSFERENTZIA

Maiatzaren 24ko 131/2018 zenbakidun Alkatetza Ebazpen bidez onetsia.

Kreditua ematen duen aplikazioa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.34202.44900 Erburua Olazti S.L.ri ekarpena 27.300,00
GUZTIRA 27.300,00

Kreditua jasotzen duten aplikazioak:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.34202.13100 Igerilekuko langileen soldatak 20.700,00
1.34202.1600000 Igerilekuko langileen gizarte segurantza 6.600,00
GUZTIRA 27.300,00

3/2018 aldaketa: KREDITU BEREZIA

Osoko Bilkurak 2018ko maiatzaren 31n hasiera batez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.33701.6320000 Sutegi eraikinaren egokitzapena (ludoteka/gaztetxokoa) 80.000,00
GUZTIRA 80.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 80.000,00
GUZTIRA 80.000,00

Behin betiko onespenaren iragarkia NAOn

4/2018 aldaketa: KREDITU BEREZIA

Osoko Bilkurak 2018ko urriaren 25ean hasiera batez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.92000.6320001 Udaletxeko begiratokiaren berritzea 55.000,00
GUZTIRA 55.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 55.000,00
GUZTIRA 55.000,00

5/2018 aldaketa:

Osoko Bilkurak 2018ko urriaren 25ean hasiera batez onetsia.

KREDITU GEHIGARRIA

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.1650.6330001 Hobekuntzak eraginkortasun energetikoan 200.000,00
GUZTIRA 200.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 200.000,00
GUZTIRA 200.000,00

KREDITU-TRANSFERENTZIA

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.1650.6330001 Hobekuntzak eraginkortasun energetikoan 20.000,00
GUZTIRA 20.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.9240.6290000 Aurrekontu parte-hartzaileetako ekimenak -20.000,00
GUZTIRA -20.000,00

6/2018 aldaketa: KREDITU BEREZIA

Osoko Bilkurak 2018ko urriaren 25ean hasiera batez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.15320.6090000 Inguraketa kaleko espaloia 134.000,00
GUZTIRA 134.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 134.000,00
GUZTIRA 134.000,00

7/2018 aldaketa: KREDITU GEHIGARRIA

Osoko Bilkurak 2018ko urriaren 25ean hasiera batez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.33704.6250001 Gaztetxokorako ekipamendua 2.600,00
GUZTIRA 2.600,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 2.600,00
GUZTIRA 2.600,00

8/2018 aldaketa: KREDITU GEHIGARRIA

Osoko Bilkurak 2018ko urriaren 25ean hasiera batez onetsia.

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.4540.6090001 Bideen berritzea 38.000,00
GUZTIRA 38.000,00

Finantzaketa:

Aplikazioa Azalpena Zenbatekoa
1.8700000 Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 38.000,00
GUZTIRA 38.000,00

Behin betiko onespenaren iragarkia NAOn (4-8 aldaketak)