2019 urteko aurrekontua

Behin betiko onesteko prozesuan.

Hasierako onespenaren iragarkia