Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


Taula

EZKONTZA ZIBILERAKO EDIKTUA

Iruñeako Erregistro Zibilean izapidetzen ari den 1430/2020-4/20 ezkontza espedientearan ediktua

3., 4. eta 5. GORANZKO DOIKUNTZAK ETA 1/2020 AURREKONTU-ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA

Iragarkia, 2020ko ekainaren 29an argitaratua, 142 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

EDIKTUA, PROZEDURA EXEKUTIBOAREN EGINTZAK JAKINARAZIZ, 2020KO EKAINA-2

Ediktuaprozedura exekutiboen egintzen jakinarazpenen zerrenda.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2020-06-18RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren ekainaren 18an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

BATZORDE MISTORAKO DEIALDIA, 2020-06-15ERAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko batzorde mistoa, datorren ekainaren 15ean, astelehena, arratsaldeko 18:00etan.

BAMDOA-TXAKURREN ARABIAREN AURKAKO TXERTAKETA KANPAÑA BERTAN BEHERA UTZIZ

Bandoa 2020ko txakurren arrabiaren aurkako txertaketa kanpaña bertan behera geratu dela iragarriz

EDIKTUA, KAMIOIEN UDAL APARKALEKUAREN ERABILEAREN GAINEKO TASEN LIKIDAZIOA ORDAINTZEKO EPEARI BURUZKOA

EDIKTUA Honen bidez jendaurrean jartzen da honako tasaren zergadunen errolda: 2020 urteko lehenengo hiruhilekoko KAMIOIEN UDAL APARKALEKUAREN ERABILPENA (zenbatekoa: 1.450,70 euro). Likidazio hau 2020ko ekainaren 10eko 110 zenbakidun ebazpenaren bidez onetsi zen  (AJAren 41,18 artikuluan xedatutakoa betez). Halaber, honen bidez ezartzen da borondatezko diru-bilketarako epea eta modua. Ordaintzeko borondatezko epea: 2020ko ekainaren 10tik 2020ko uztailaren irakurri gehiago

EZOHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2020-06-10ERAKO

DEIALDIA Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren ekainaren 10ean, asteazkena,goizeko 10:00etan.

JARDUERA BAIMENA-EMATEA

Iragarkia 2020ko maiatzaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 107 zenbakiduna, NILSAri emandako baimenari buruz, Olazti/Olazagutiako hondakin urak tratatzeko araztegia baimenaren berri ematen.

UDAL MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUAREN 2019KO AURREKONTUKO 1. ALDAKETA-BEHIN BETIKO ONESPENA

Iragarkia, 2020ko apirilaren 16ko, 79 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Udal Musika Eskolako Patronatuaren 2019ko ekitaldiko aurrekontuko 1. aldaketa behin betiko onartu izanaren iragarkia

1. ETA 2. GORANZKO DOIKUNTZAK 2020KO EKITALDIKO AURREKONTU LUZATUAN-BEHIN BETIKO ONESPENA

Iragarkia, 2020ko apirilaren 16ko, 79 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2020ko Olazti/Olazagutiako aurrekontu luzatuari egindako 1. eta 2. goranzko doikuntzak behin betiko onartu izanaren iragarkia

EZKONTZA ZIBILA OSPATZEKO BAIMENA

Iragarkia, 2020ko martxoaren 6ko, 46 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean, zinegotzi bat 01/2020 ezkontza zibila ospatzeko baimentzen duen ebazpena argitaratuz.

2020ko LAN EGUTEGIA

Iragarkia NAOn  

EBROKO KONFEDERAKUNTZA HIDROGRAFIKAREN EDIKTOA

Edicto Olazti/Olazagutiako ur zikinen Arakil Ibaira ixurtzeko hasitako egiteko espedientearen barnean.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2020-01-16RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren otsailaren 20an, osteguna, 20:00etan.

EDIKTUA, DERRIGORREZKO DIRU-BILKETA-PREMIAMENDURAKO ERABAKIEN JAKINARAZPENA, 2020KO OTSAILA-3

Ediktoa prozedura betearazlearen egintzen jakinarazpenen zerrenda.

OLAZTI/OLAZAGUTIAREN HONDAKIN UREN ARAZTEGIA ERABERRITZEKO PROIEKTUA ETA HAREN LANAK UKITUTAKO ODASUENEN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA JENDAURREAN JARRIAK

11/2020 ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Toki Administrazioko eta Despopulazioko zuzendari nagusiarena, “Olazti/Olatzagutiako (Nafarroa) hondakin-uren araztegia birmoldatzea” proiektua eta proiektuko obren eraginpeko ondasunen eta eskubideen  zerrenda jendaurrean jartzen dituena hamabost eguneko epean, kaltetutzat jotzen diren pertsonek alegazioak egin ahal izan ditzaten.

IRAGARKIA, BERE ERROLDATZEA EZ BERRITZEAGATIK BAJA EMATEKO ESPEDIENTEAREN HASIERA JAKINARAZIZ

Iragarkia, 2020ko urtarrilaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialaren 25 zenbakian argitaratua ofiziozko baja espedientea hasiz interesdunak eskaturik  erroldatze ez egokiagatik, Olazti/Olazagutiako Etxe Berriak Kaleko, 8. BJ-An

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2020-01-16RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren urtarrilaren 16an, osteguna, 20:00etan.

EDIKTUA, HAINBAT TASA ETA APROBETXAMENDU ORDAINTZEKO EPEARI BURUZKOA

EDIKTUA Honen bidez jendaurrean jartzen dira honako tasa eta aprobetxamenduen zergadunen erroldak: 2019 urteko laugarren lauhilekoko KAMIOIEN UDAL APARKALEKUAREN ERABILPENA (zenbatekoa: 1.483,30 euro), AISIALDIKO IKASTAROAK, 2019-2020 ikasturteko bigarren kuota (zenbatekoa: 900 euro), 2019 urteko PASABIDEAK (zenbatekoa: 1.868,07 euro), 2019 urteko HERRILURREN APROBETXAMENDUAK (zenbatekoa: 4.243,78 euro) eta TERRAZEN BIDEZ LURZORUA OKUPATZEA (zenbatekoa: 244 euro). Likidazio hauek irakurri gehiago

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-12-19RAKO

DeialdiaOlaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren abenduaren 19an, osteguna, 20:00etan.

IRAGARKIA, BERE ERROLDATZEA EZ BERRITZEAGATIK BAJA EMATEKO ESPEDIENTEAREN HASIERA JAKINARAZIZ

Iragarkia, 2019ko azaroaren 28ko Estatuko Aldizkari Ofizialaren 286 zenbakian argitaratua bere erroldatzea ez berritzeagatik , Olazti/Olazagutiako Goienkale Kaleko, 3. BJn

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-11-21ERAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren azaroaren 21ean, osteguna, 21:00etan.

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-10-22RAKO, HAUTESKUNDE MAHAIEN ZOZKETA

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko bilkurarako, datorren urriaren 22an, asteartea, 17:00etan.

KULTURA ETA JAIAK LAN TALDERAKO DEIALDIA, 2019-06-20A

2019ko urriaren 17an, osteguna,  kultura eta jaiak lan taldearen bilera izanen da Kultur Etxeko 2. gelan 19:30etan. Deialdia

OHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-09-19RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko bilkurarako, datorren irailaren 19an, osteguna, 20:00etan.

AKATS ZUZENKETA, UE-16 unitatearen birzatiketaren behin betiko onespenaren iragarkian.

Iragarkia, 2019ko irailaren 16ko 182. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua.

UE-16 UNITATEAREN BIRZATIKETA. BEHIN BETIKO ONESPENA

Iragarkia,  2019ko irailaren 12ko 180. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu den iragarkia, argitarapen eza zuzenduz, UE-16 unitatearen birzatiketaren behin betiko onespena iragarriz.

KULTURA ETA JAIAK LAN TALDERAKO DEIALDIA, 2019-09-06an

2019ko irailaren 6an, ostirala,  Kultura eta Jaiak Lan Taldearen bilera izanen da Kultur Etxean 19:00etan. Deialdia

BASO APROBETXAMENDUA BEHIN BETIKO ESLEITURIK

Akordioa   2019ko uztailaren 31ko osoko bilkuran hartutakoa, non Olazti/Olazagutiako baso komunalaren barnean dauden Altzania eta Basabeako basoen oihan aprobetxamendua behin betiko esleitzen den KATALITURRI, SLri.  

UDALKIDEEN ORDAINSARIAK ETA DEDIKAZIO ARAUBIDEA

Iragarkia,  2019ko abuztuaren 16ko 160. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen iragarkia, non Olazti/Olazagutiako udalkideen ordainsariak eta dedikazio araubidea ezagutzera eman den.  

ALKATEAREN ORDAINSARIAK ETA DEDIKAZIO ARAUBIDEA

Iragarkia,  2019ko abuztuaren 16ko 160. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen iragarkia, non Olazti/Olazagutiako alkatearen ordainsariak eta dedikazio araubidea ezagutzera eman den.  

ALKATETZAREN ESKUORDETZEA KANPOAN IZATEAGATIK

Iragarkia,  2019ko abuztuaren 13ko 157. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen iragarkia, non abuztuaren 10tik 21a arte  alkatetza eginkizunak lehen alkateordearen esku utziko duela jakitera ematen duen, Olazti/Olazagutiako Alkatea kanpoan egonen baita .  

PAKE EPAILEAREN IZENDAPENA

Iragarkia,  2019ko abuztuaren 2ko 150. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu den iragarkia.

ALKATEORDEEN IZENDAPENA

Iragarkia,  2019ko uztailaren 26ko 145. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen iragarkia, ekainaren 24ko batzarrean Olazti/Olazagutiako Udalaren alkateordeak izendatuz.

EZOHIZKO ETA LARRIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-07-31RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko eta larriko Bilkurarako, datorren uztailaren31n, asteazkena, 12:00etan.

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-06-26RAKO

deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren ekainaren 15ean, asteazkena, goizeko 11:00etan.

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-06-15RAKO-UDAL BERRIAREN OSAKETA

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren ekainaren 15ean, larunbata, goizeko 10:00etan.

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-06-12RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren ekainaren 12an, asteazkena, goizeko 10:00etan.

IRAGARKIA, 2019ko AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA

Iragarkia, 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokorraren hasierako onespena.  

2018 EKITALDI EKONOMIKOARI DAGOKION KONTU OROKORRAREN JENDAURREKO ERAKUSKETA

2019ko maiatzaren 23an egindako Kontuen Batzorde Bereziak, Olaztiko Udaleko Kontu Orokorraren alde informatu du, 2018 ekitaldi ekonomikoari dagokiona. Horrela, dagokion iragarkia argitaratzen da udalbatzaren iragarki oholean, hamabost lan egunetan interesdunek egoki irizten dioten erreklamazioak edota alegazioak egin ditzaten. Publiko egiten da, martxoaren 10eko Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 242.3 artikuluak xedatutakoarekin bat. Olaztin, irakurri gehiago

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-05-23RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren maiatzaren 23an, osteguna, arratsaldeko 18:00etan.

KONTU BATZORDE BEREZIRAKO DEIALDIA, 2019-05-23A

2019ko maiatzaren 25ean, osteguna,  kontu batzorde bereziaren bilera izanen da Udaletxean 17:00etan. Deialdia

TXAKURREN ARRABIAREN AURKAKO TXERTOA 2019

Urtero bezala, gogoratzen da derrigorrezkoa dela 4 hilabete baino gehiagoko txakurrak amorruaren aurka txertatzea eta mikrotxip bidez identifikatzea, eta halaber txakurrak birtxertatea bi urteko epea bete baino lehen. Aurten Olaztin, ekainaren 1ean burutuko da, arratsaldeko 13:15etan Insumisioaren plazan; euria eginez gero eskolako frontoian. Prezioak: Identifikazioa gehi txertaketa: 45,00 Euro Txertaketa: 25,00 Euro Jabe aldaketa: 10,00 irakurri gehiago

BATZORDE MISTORAKO DEIALDIA, 2019-05-17A

2019ko maiatzaren 17an, ostirala,  batzorde mistoaren bilera izanen da Udaletxean 10:30etan. Deialdia

EZOHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-04-30RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren apirilaren 30ean, asteartea, goizeko 09:00etan, hauteskundeetako mahien zozketa.

OHIZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-04-25RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren apirilaren 25ean, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

IRAGARKIA, JARDUERA LEGEZTATZEKO ESPEDIENTEAREN HASIERA

Iragarkia patata biltegia eta banaketa jarduera legeztatzeko tramitazioaren hasiera iragarriz , 8. poligonoaren 635. partzelan, PATATAS ECHAVARRI, SLUk bultzaturik.

INGURUGIRO ETA MENDIKO BATZORDERAKO DEIALDIA, 2019-04-17A

2019ko apirilaren 17an, asteazkena,  ingurugiro eta mendiko batzordearen bilera izanen da Udaletxean 9:00etan. Deialdia

EZOHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-04-2RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko Bilkurarako, datorren apirilaren 2an, asteartea, goizeko 09:00etan, apirilaren 28ko Hauteskunde Orokorren Hautes-mahien partaideak aukeratzeko.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-03-28RAKO

DeialdiaOlaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren martxoaren 28an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

ALKATEAREN DEDIKAZIOAREN ALDAKETA, ONESPENA

Iragarkia,  2019ko martxoaren 18ko 53. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen iragarkia, Olazti/Olazagutiako alkatearen dedikazio araubidearen aldaketa iragarriz.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-02-28RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren otsailaren 28an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

IRAGARKIA, 2019ko LAN EGUTEGIAREN ONESPENA ETA EGUN BALIOGABEEN DEKLARAZIOA

Iragarkia, Nafarroako Aldizkari Ofizialeko 2019ko otsailaren 19ko 34. zenbakian argitaratua,   2019rako Olaztiko Udalaren zerbitzuko langileen jaiegunen egutegia onespena, alegia eta  2019ko egun baliogabeen deklarazioa, 2019-27 alkatetza ebazpenaren bitartez onartu zirenak, otsailaren 8ko dataduna.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2019-01-31RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren urtarrilaren 31n, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

EDIKTUA, PROZEDURA GAUZATZAILEAREN EGINBIDEAK JAKINARAZIZ- HONDARRIBIKO UDALA

Ediktua, prozedura gauzatzaileen egintzen jakinarazpena.

FESTAK ETA KULTURA LAN TALDEAREN BILERA, 2019/01/30RAKO

2019ko urtarrilaren 30ean, asteazkena, festak eta jaiak lan taldearen bilera izanen da kultur etxean 19:30etan. Deialdia

BATZORDE MISTORAKO DEIALDIA, 2019-01-24A

2019ko urtarrilaren 24an, osteguna,  batzorde mistoaren bilera izanen da Udaletxean 10:00etan. Deialdia

EPAIMAHAIGAIEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

Behin betiko zerrenda epaimahaigaiena, 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31a arte.

EZOHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-12-17RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ezohiko eta presazko Bilkurarako, datorren abenduaren 17an, astelehena, arratsaldeko 14:30etan.

EDIKTUA, HAINBAT TASA ETA APROBETXAMENDU ORDAINTZEKO BORONDATEZKO EPEARI BURUZKOA

Jarraian aipatzen diren tasak eta aprobetxamenduak borondatez ordaintzeko epea 2018ko abenduaren 11tik 2019ko urtarrilaren 24ra izango da: -2018-2019 ikasturteko lentzeria eta pintura ikastaroen 2. kuota – 2018ko 4. lauhilekoko kamioien aparkalekua erabiltzearen gaineko tasak -2018 urteko ibilgailuen pasabideen gaineko tasak -2018 urteko herri-lurren aprobetxamenduak Ediktua osorik

IRAGARKIA, 2019 URTERAKO ZERGA-TASAK

Iragarkia, 2018ko azaroaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 2019rako zerga-tasak iragarriz; 2018ko urriaren 25eko osoko bilkura arruntean onartuak.

EZOHIKO ETA PRESAZKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-11-15ERAKO

DeialdiaOlaztiko Udaleko ezohiko eta presazko Bilkurarako, datorren azaroren 15ean, osteguna, aratsaldeko 16:00etan.

FESTAK ETA KULTURA LAN TALDEAREN BILERA, 2018-11-08RAKO

2018ko azaroaren 11n, osteguna, festak eta jaiak lan taldearen bilera izanen da kultur etxean 19:00etan. Deialdia

BEHIN BETIKO AKTA, IDAZKARITZA-KONTUHARTZAILETZA LANPOSTUA BETETZEKO DEIALDIA

2018ko urriraren 23ko 269 zenbakindun Alkatetza Ebazpenaren bitartez denboraldi batez eta kontratu administratibo batez Idazkaritza-Kontuhartzailetza lanpostua betetzeko oinarriak onartu egin dira,  urriaren 31tik aurrera hutsik geratuko baita. Hautagaiek bete beharrekoak, aukeraketa prozedura eta gainontzekoak deialdiaren oinarrietan daude behar bezala zehazturik. Interesa eta eskakizunak betetzen duten pertsonek azaroaren 21aren, asteazkena, 14:00ak baino lehen aurkeztu beharko dute irakurri gehiago

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-10-25ERAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren urriaren 25ean, osteguna, aratsaldeko 20:00etan.

LANGILEGOA, EKONOMIA ETA HAZIENDA BATZORDERAKO DEIALDIA, 2018-10-19A

2018ko urriaren 19an, ostirala, langilegoa, ekonomia eta hazienda batzordearen bilera izanen da Udaletxean 11:30etan. Deialdia

EZKONTZA ZIBILERAKO EDIKTUA

Zerrenda, epai-mahiak osatzeko aukeratuak izan diren hautagaiena, maiatzaren 22ko 5/1995 Lege Organikoaren 13.4 artikuluan xedatutakoa betez.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-09-27RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren irailaren 27an, osteguna, aratsaldeko 20:00etan.

PARTEHARTZE ETA KOMUNIKAZIO BATZORDERAKO DEIALDIA, 2018-09-27A

2018ko irailaren 27an, osteguna, partehartze eta komunikazio batzordearen bilera izanen da Udaletxean 18:00etan. Deialdia

BATZORDE MISTOAREN BILERA, 2018-09-14ERAKO

2018ko irailaren 14an, osteguna, batzorde mistoaren bilera izanen da Udaletxean 10:00etan. Deialdia

FESTAK ETA KULTURA LAN TALDEAREN BILERA, 2018-09-12RAKO

2018ko irailaren 12an, asteazkena, festak eta jaiak lan taldearen bilera izanen da kultur etxean 19:00etan. Deialdia

2018-19 IKASTURTERAKO MUSIKA ESKOLAN ARITZEKO SAXOFOI ETA KLARINETE IRAKASLE BATEN KONTRATAZIOA

2018-19 IKASTURTERAKO MUSIKA ESKOLAN ARITZEKO SAXOFOI ETA KLARINETE IRAKASLE BATEN KONTRATAZIOA

Udal Musika Eskolako Lehendakari Ordeak, saxofoi eta klarinete espezialitaterako  irakaslea kontratatzeko deialdia luzatu du: Interesa duten pertsonek bere eskaera aurkeztu beharko dute dagokion bulegoetan   irailaren 12a, asteazkena, eguerdiko 14:00ak baino lehen instantzia eta egiaztagiriekin batera. Betebeharrak eta baloratuko diren merituak deialdian daude zehazturik. Deialdiaren Testu osoa.

IRAGARKIA, EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA OSTALARITZARI LOTURIKO BESTELAKO ELEMENTUAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. BEHIN BETIKO ONESPENA

Iragarkia, 2018ko abuztuarean 23ko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 163. zenbakian argitaratua, eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari  loturiko bestelako elementuak jartzea arautzen duena. Behin betiko onespena.

IRAGARKIA, AKATS ZUZENKETA

Akats zuzenketa, balorazio txostenaren berrikuspena jendaurrean jartzeko iragarkian, 2018ko 140. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-07-13RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren uztailaren 13an, ostirala, goizeko 10:00etan.

BATZORDE MISTOAREN BILERA, 2018-07-10ERAKO

2018ko uztailaren 10ean, asteartea, batzorde mistoaren bilera izanen da Udaletxean 10:00etan. deialdia

ERBURUA OLAZTI S.L.ren OHIKO BATZAR OROKORRAREN DEIALDIA, 2018/06/28RAKO

DeialdiaErburua Olaztiko Batzar Orokorrerako: ekainaren 28an, osteguna, 17:00etan.

KONTUEN BATZORDE BEREZIAREN BILERA, 2018-06-28RAKO

2018ko ekainaren 28an, osteguna, kontuen batzorde bereziaren bilera izanen da Udaletxean 17:30etan. Deialdia

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-06-28RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren ekainaren 28an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

ERBURUA-OLAZTI, SL-IGERILEKUETARAKO BEGIRALEGOAREN KONTRATAZIOA

Erburua-Olazti SLk igeriketa begiralea eta aquagym irakaslea kontratatzeko prozedura hasi du. Iragarkia 2018 kanpainan Olazti/Olazagutiako igerilekuetan  arituko den begiralegoa kontratatzeko deialdiarekin. Eskaerak Olaztiko Udaletxean (goizeko 10:00etatik 14:00ak arte) eta Erburua Kiroldegian aurkeztu daitezke, heldu den asteazkenean, ekainaren 27a, 14:00ak arte.  

BATZORDE MISTOAREN BILERA, 2018-06-22RAKO

2018ko ekainaren 22an, ostirala, batzorde mistoaren bilera izanen da Udaletxean 10:00etan. Deialdia

TXAKURREN ARRABIAREN AURKAKO TXERTOA 2018

Urtero bezala, gogoratzen da derrigorrezkoa dela 4 hilabete baino gehiagoko txakurrak amorruaren aurka txertatzea eta mikrotxip bidez identifikatzea, eta halaber txakurrak birtxertatea bi urteko epea bete baino lehen. Aurten Olaztin, ekainaren 23an burutuko da, arratsaldeko 13:15etan Insumisioaren plazan; euria eginez gero eskolako frontoian. Prezioak: Identifikazioa gehi txertaketa: 41 Euro Txertaketa: 21 Euro Jabe aldaketa: 10 irakurri gehiago

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-05-31RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren maiatzaren 31an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

OHIKO BATZARRERAKO DEIALDIA, 2018-04-26RAKO

Deialdia Olaztiko Udaleko ohiko Bilkurarako, datorren apirilaren 26an, osteguna, arratsaldeko 20:00etan.

LANGILEGOA, EKONOMIA ETA HAZIENDA BATZORDEAREN BILERA, 2018-04-20RAKO

2018ko apirilaren 20an, ostirala, langilegoa, ekonomia eta hazienda batzordearen bilera izanen da Udaletxean 11:30etan. Deialdia