Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


Zerga egutegia

Zerga mota Ordainketa aldia
Lurralde kontribuzioa Urteko laugarren hiruhilekoa
Ibilgailuen gaineko zerga Urteko lehen hiruhilekoa
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga Urteko laugarren hiruhilekoa
Ibiak Abendua
Kamioien udal aparkalekuaren erabilera Hiru hilez behin
Lurzoruaren okupazioa Hilean behin
Herrilurren aprobetxamendua Abendua
Musika eskola Hilean behin

2019 urterako zerga-tasak

2018 urterako zerga-tasak

2018 urterako ibilgailuen gaineko zergaren tarifak

2018 urterako tasa eta prezio publikoak (2019 urtean indarrean jarraitzen dute)

Tasa eta prezio publiko desberdinak Ordenantzak sailean ikus daitezke