Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia • BEHIN BETIKO EMAITZAK-EKONOMILARI-KONTULARIAREN KONTRATAZIOA

  2020/02/20an emandako alkatetza ebazpenean agindu zuen Olaztiko Udalean aritzeko kontularia aukeratzeko prozedura hastea aginduz, komisio-eginkizunetan dagoen funtzionarioa lanpostura itzuli arte bertan aritzeko, aldi baterako kontratu administratibo baten bidez, baita probak gaindituko duten hautagaiekin lan poltsa osatzea ere, suertatu daitezkeen balizko ordezkapenetarako.

  Lanaldia osoan ariko da, astelehenetik ostiralera, lan ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko delarik. Ordainsaria Nafarroako Administrazio Publikorako ezarritako B mailari dagokiona izango da gehi Udal Plantillan ezarritako osagarriak.

  Betekizunak:

  • Nazionalitate españarra duen 16 urte baino gehiagokoa.
  • Titulazioak: Enpresa Zientzietan diplomatua edo baliokidetzat jotako titulua; Gizarte eta Lege Zientzien jakintza-arloko ekonomia, enpresa, kontabilitate edo finantza arloko gradua; edo, Ekonomiako, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako, Enpresa Zientzietako, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako lizentziaturako lehen hiru mailak gainditu izana.; edo, Titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria izatea.
  • Funtzioak betetzeko beharrezko gaitasun físikoa eta psikikoa izan, funtzio publikoetan aritzeko ezgaitugabea edo zigortugabea ez izatea edo Administrazio Publikoko zerbitzutik bereizgabea ez izatea.
  • Eskatutako euskara maila erakutsi (C1, EGA), agirien bitartez edo prestatuko probak gaindituz.
  • Lan eskatzaile bezala edo lan hobekuntzan izena emanda egotea.

  Udalak Nafarroako Lan Zerbitzuan (Altsasuko bulegoan) lan eskaintzan zabaltzeko eskaera egin du. Izena emateko Udal Bulegoetan aurkeztu beharko da dokumentazioa.  Hortaz gain izena eman ahalko da Administrazio Prozeduran onartutako modu guztiak erabiliz. Eskaera kasu guztietan eredu ofizialean eginen da, martxoaren 4a baino lehen, asteazkena, 14:00ak arte.

  Hautagaiek, eta behin deialdian onarturik, honako proba hauek gainditu beharko dituzte, puntuaziorik altuena lortzen duena kontratua izango delarik:

  Proba teorikoa:  Deialdian ezarritako gaitegiaren inguruko ariketa. Gehiengo puntuaketa 40 puntu, gutxieneko 20 puntu.

  Proba praktikoa: Ekonomia eta finantza-kudeaketarekin eta aurrekontu eta kontabilitate-kudeaketarekin lotutako kasu bat edo batzuk. Gehiengo puntuaketa 40 puntu, gutxieneko 20 puntu.

  Lehiaketa: eskarmenduaren balorazioa. Gehienez 20 puntu.

  Argibideetarako Olaztiko udaletxera deitu daiteke, 948 562 446 telefonora, bulego orduetan, 10:00etatik 14:00etara.

  deialdiaren oinarriak

  onartutako hautagaitzen zerrenda

  Martxoaren 11ko 67-2020 Alkatetzaren ebazpenaren bidez, Kalifikazio Epaimahaiaren osaeran antzemandako akats bat zuzendu zen, honen kontra  dagokion errekurtsoa jarri ahal izan delarik. Ohar igarlea

  Onartuen betiko zerrenda eta proba ezartzea

  Kontulari-ekonomilariaren aukeraketan behin behineko emaitzak

  Behin betiko emaitzak

 • 2020KO UDAN EUSKARAZ

  NORI ZUZENDUA:

  * Haur Hezkuntzako bigarren zikloko bigarren mailatik (2015. urtea jaiotakoak) Lehen Hezkuntzako seigarren mailara arte, biak barne.

  * D edo B ereduan ikasten dutenentzat.

  * Beste hizkuntza-ereduetan ikasten duten haurrek ere parte hartu ahal izango dute kanpainan, baldin eta gutxienez eredu bereko zazpi haurreko taldea osatzen badute eta antzeko adina badute.

  UDAN EUSKARAZ KANPAINAKO DATAK/ORDUTEGIA:

  * Ekainaren 23tik uztailaren 17ra arte. 10:00etatik 13:00etara

  IZEN-EMATEAK:

  * Martxoaren 24tik apirilaren 3ra. 012  edo 948-012012 ren bidez. Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara.

  * Ordainketa: Lehentasunez 012  edo 948-012012 ren bidez edo udaleko kontuetan ingresatuz.

  * Ordainketa inskripzioaren garaian egin behar da.Udaleko kontuetan ingresatuz gero, ordain agiriaren kopia udaletxeko buzoian utzi behar  edo olazti@olazti.com postara bidali beharko da inskripzio garaian.

  * Bajak: Matrikularen dirua soilik inskripzio-epearen barruan berreskuratu ahalko da, betiere Udalari edo 012ri jakinarazi ondoren.

  * Kanpainan onartutakoek derrigorrezkoa dute hartan bi astez jarraian parte hartzea (asistentzia-kontrolak ezarriko dira). Gutxieneko epe horretan ekimenera joaten ez dena ez da onartuko hurrengo Udan Euskaraz kanpainan.

  * Ordainketatik salbuetsita egongo dira egoera ekonomiko larrian dauden familiak, baldin eta Udalari  aldez aurretik ez ordaintzeko eskaera egiten badiote eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek horretarako propio egindako txostena aurkezten badute.

  * Prezioa: 35,00€ (pertsona bat), familia bereko 2 haur  edo gehiago: 58,00€.

  * Izena eman duten haur guztiak onartu ezin badira, onartutako lehentasun irizpideak  jarraituko dira.

  Zerbait gehiago jakin nahi izanez gero deitu Udaletxera (948-562446) edo  Ludotekara (699635187)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ZABOR BILKETA ZERBITZUAN ALDAKETAK

  Sakanako Mankomunitateak bidalitako ohar informatiboa

   

 • SAKANAKO MANKOMUNITATEKO BERDINTASUNA ZERBITZUAK M8REN INGURUAN ANTOLATUTAKO EKINTZA GUZTIAK BERTAN BEHERA GERATU DIRA

  Sakanako Mankomunitateko Berdintasun Zerbitzuak  ondorengo egunetan aurreikusita zituen ekintza guztiak bertan behera gelditu direla Koronabisuraren zabalpena eteteko indarrean sartu diren neurrien eraginez.

  -Martxoak 17, asteartea. ERROTIK Sakana PAREKIDEA (Sakanako emakume eta gizoen arteko berdintasunerako I. Plana) Atzeratuta

  -Martxoak 28, larunbata. IHABAR. “Birritan bortxatua antzezlana”. Atzeratuta

  -Martxoak 26 eta apirilak 2. Ahalduntzea sormena sentituz ikastaroa. Atzeratuta.

   

   

 • UDAL NEURRIAK CORONAVIRUSAREN HEDAPENA GELDITZEKO

   

  CORONAVIRUS COVID-19REN BILAKAERAREN ONDORIOZ OSASUNA BABESTEKO HARTUTAKO NEURRIEI BURUZKO UDAL INFORMAZIOA

  Gaurtik aurrera, martxoaren 13tik aurrera, Olaztiko Udalak eten egingo ditu bere zerbitzu guztiak, erabiltzaileekin zuzenean harremanetan jarrita:

  – Eskolak Musika Eskolan.

  – Ludoteka eta Gaztetxoko zerbitzuak.

  – Aisialdiko eta denbora libreko ikastaroak (lentzeria eta pintura)

  – Udal eraikinetako jarduerak: jubilatuen elkartea, udal kiroldegia, kultur etxea, udal pilotalekua …

  – Programatutako kultura-ikuskizunak.

   

  Bizilagunen arreta telefono bidezkoa izango da lehentasunez, 948 56 24 46 zenbakira deituta.

  Más información actualizada en la web Olazti@olazti.com.

   

 • DEIALDIA ATZERATUA-ZERBITZU ANITZETAKO HIRU PEOIEN KONTRATAZIOA ETA LAN POLTSA SORTU

  OHARRA: Osasun-agintariek osasuna babesteko egokitutako neurriak direla eta, datorren martxoaren 18rako aurreikusita zeuden probak, zerbitzu anitzeko hiru peoi hautatzeko prozesuan, beste agindu bat eman arte atzeratu dira.

  Interesdunei behar bezala jakinaraziko zaie.

  2020/03/4an emandako alkatetza ebazpenean agindu zuen Olaztiko Udalean hiru zerbitzu anitzetako peoi aukeratzeko prozedura hastea aginduz, aldi baterako kontratu laboral baten bidez, baita probak gaindituko duten hautagaiekin lan poltsa osatzea ere, suertatu daitezkeen balizko ordezkapenetarako.

  Lanaldia osoan ariko da, astelehenetik ostiralera, lan ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko delarik. Ordainsaria Nafarroako Administrazio Publikorako ezarritako E mailari dagokiona izango da gehi% 15eko osagarria, etaharen barruan egongo da aparteko pagen zati proportzionala.

  Betekizunak:

  • Adinez nagusia
  • B1 gidabaimena
  • Lehen mailako ikasketen ziurtagiriaren edo baliokidearen titulua izatea.
  • Lanpostuan aritzeko behar den gaitasun psikiko eta fisikoa.
  • Nafarroako Enplegu Zerbitzuan (NEZ) lan-eskatzaile gisa inskribaturik
  • Funtzio publikoan aritzeko ezgaitua edo gabetua egon ez izana, ez eta administrazio publiko baten zerbitzutik berezia ere.
  • Olaztin erroldatuta egotea, hiru hilabete lehenenagotik gutxienez

  Nafarroako Enplegu Zerbitzuari (Altsasuko bulegoa) eskaera egin zaio, ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta kontratazioan interesa duten langabeei plaza eskain diezaieten. Izena emateko instantzia ofiziala aurkeztu beharko da, adierazitako dokumentazioarekin batera. Eskaera kasu guztietan eredu ofizialean eginen da, martxoaren 13a baino lehen, ostirala, 14:00ak arte.

  Hautagaiek, eta behin deialdian onarturik, honako proba hauek gainditu beharko dituzte, puntuaziorik altuena lortzen duena kontratua izango delarik:

  Proba teoriko-praktikoa. Gehieneko balorazioa 70 puntu. Bi proba izango ditu 

  Proba teorikoa: gehienez 30 puntu. Hainbat erantzun-aukera dituen galdera-sorta bati erantzutea izango da, eta horietako bat bakarrik izango da zuzena, lanpostuaren berezko funtzioei buruzkoa. Puntuaziorik onena atera duten zortzi pertsonak dira proba praktikora pasatuko direnak.

  -Proba praktikoa: gehienez 40 puntu. Izaera baztertzailea. Egun berean egin beharreko proba bat edo bi izan daitezke. Proba gaindituta egongo da 20 puntu lortzen direnean. Lanpostuaren berezko eginkizunei buruzko proba praktiko bat edo batzuk egitea izango da.

  Lehiaketa-fasea: esperientzia (30 puntu, gehienez) eta euskararen ezagutza baloratzea (merezimenduei esleitutako puntuazioaren% 11rekin baloratzen da: 3,3 B1oral maila edo baliokide edo goragokoa, 2,2 A2 ahozko maila edo baliokidea1,1 ahozko maila edo baliokidea)

  Argibideetarako Olaztiko udaletxera deitu daiteke, 948 562 446 telefonora, bulego orduetan, 10:00etatik 14:00etara.

  Deialdiaren oinarri osoak

  Hautaketarako deialdian epaimahia osatuz ebazpena eman da

   

   

 • OLAZTI/OLAZAGUTIAKO UDALERAKO KAMIOI BASKULATZAILE BAT HORNITZEKO KONTRATUAREN ESLEIPENA

  Oharra

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MARTXOAK 8. EMAKUME ETA NESKEN NAZIOARTEKO EGUNA. BAZKARIA

  Martxoaren 8a ospatzeko Udalak bazkaria antolatu du martxoaren 8rako, 15:00etan Kamiogaina egoitzan.

  Prezioa: 11,00€.

  Txartelak har daitezle udaletxean martxoaren 4a arte Udaletxean.

  MENUA:

  – SARRERAKOAK: ENTSALADILLAZ BETETAKO PIPERRAK, OZPIN-OLIOZ GOZATUTAKO LETXUGA GAINEAN.

  – LEHENEGO PLATERRA: PAELLA MISTOA.

  – BIGARREN PLATERRA:BAKAILAOA ETA SAIHETS ERREA.

  – POSTREA: GOXUA.

  – ARDOA, KAFEA ETA LIKOREAK.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • PROBAK ATZERATURIK-ZERBITZU ANITZETAKO ARDURADUNAREN KONTRATAZIOA-ONARTUTAKO HAUTAGAITZEN ZERRENDA-AZTERKETAREN DATA

  OHARRA: Osasun agintariek osasuna babesteko egokitutako neurriak direla eta, datorren martxoaren 16rako (astelehena) aurreikusita zeuden probak, zerbitzu anitzeko hiru peoi hautatzeko prozesuan, beste agindu bat eman arte atzeratu dira.

  Interesdunei behar bezala jakinaraziko zaie.

  2020/02/20an emandako alkatetza ebazpenean agindu zuen Olaztiko Udalean aritzeko zerbitzu anitzetako arduraduna postua betetzeko espedientea hastea, aldi baterako kontratu administratibo baten bidez eta baja medikoan dagoen funtzionarioa lanera bueltatu arte, baita proba teorikoa gaindituko duten hautagaiekin lan poltsa osatzea ere, suertatu daitezkeen balizko ordezkapenetarako.

  Lanaldia osoan ariko da, astelehenetik ostiralera, lan ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko delarik. Hortaz gain guardia lokalizatuak egin beharko dira, horretarako prestatutako egutegiaren bidez. Ordainsaria Nafarroako Administrazio Publikorako ezarritako C mailari dagokiona izango da gehi Udal Plantilla ezarritako osagarriak.

  Betekizunak:

  • Nazionalitate españarra duen 16 urte baino gehiagokoa.
  • Titulazioak: Goi-mailako lanbide-heziketa edo baliokidea, edo eskuratzeko moduan egotea izena emateko epea amaitzen den egunean.
  • Funtzioak betetzeko beharrezko gaitasun físikoa eta psikikoa izan, funtzio publikoetan aritzeko ezgaitugabea edo zigortugabea ez izatea edo Administrazio Publikoko zerbitzutik bereizgabea ez izatea.
  • Gutxienez B kategoriako gidabaimena izatea.
  • Eskatutako euskara maila erakutsi (B1), agirien bitartez edo prestatuko probak gaindituz.
  • Lan eskatzaile bezala edo lan hobekuntzan izena emanda egotea.

  Udalak Nafarroako Lan Zerbitzuan (Altsasuko bulegoan) lan eskaintzan zehaztu diren baldintzak betetzen duten eta izena eman duten langabeen zerrenda osatzeko eskaera egin du.Hortaz gain izena eman ahalko da Administrazio Prozeduran onartutako modu guztiak erabiliz.  Eskaera kasu guztietan eredu ofizialean eginen da, martxoaren 4a baino lehen, asteazkena, goizeko 14:00ak arte.

  Hautagaiek, eta behin deialdian onarturik, honako proba hauek gainditu beharko dituzte, puntuaziorik altuena lortzen duena kontratua izango delarik:

  Proba teorikoa:  Gai horri buruzko test motako proba, II eranskinean jasoa. Gehiengo puntuaketa 40 puntu, gutxieneko 20 puntu.

  Proba praktikoa: Lanpostuarekin lotutako proba praktiko bat edo gehiago egitea, II. eranskinean jasotako gaiei buruz. Gehiengo puntuaketa 60 puntu, gutxieneko 25 puntu.

  Lehiaketa: eskarmendua (gehienez 15 puntu) eta formakuntzaren balorazioa (gehienez 5 puntu).

  Argibideetarako Olaztiko udaletxera deitu daiteke, 948 562 446 telefonora, bulego orduetan, 10:00etatik 14:00etara, edota Altsasuko Enplegu bulegora.

  Deialdiaren oinarriak

  onartutakoen hautagaitzen zerrenda

  behin betiko onartuen zerrenda eta probak ezartzea

 • IHOTEEN EGITARAUA

  OTSAILAK 22, LARUNBATA

  14:30. HERRI BAZKARIA frontoian. Postrerako: Torrija lehiaketa.

  18:00. JANZTEKO ELKARRETARATZEA  frontoian.

  18:20. FUTBITO PISTARAINO KALEJIRA.

  18:30. HERRI IHOTEAK. Futbito pistatik.

  20:00. Plazan: ZORTZIKOA KINTOEK dantzatua.

  Ihauteri gonbidatua: Valdenuño Fernandezko  (Guadalajara) PALOTEADO eta BOTARGA. Tradizio hau 1721tik jarraitzen dute egiten.

  Antolatzaileak: Ihote Batzordea eta Olaztiko Udala.

   

  OTSAILAK 25, ASTEARTEA

  17:00. MERENDOLA eta PARRANDA TUTIPLEN.   Pilotalekuan.

   

  OTSAILAK 29, LARUNBATA

  12:00. MOZORRO LEHIAKETARAKO izen-ematea Futbito Pistan. Ondoren KARROZEN IRTEERA.

  14:30. BAZKARI HERRIKOIA frontoian.

  17:00-19:30. LOS PASAI TXARANGA.

  19:00-23:00. Musika: DJ RAIZTI.

  20:00. MOZORROEN  LEHIAKETAko SARIAK dantzaldian.