Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2015

2015eko 4. LAUHILABETEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) -9,21 -22,12 -23,02
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan)  351.434,92  765,92  14.273,40
 Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan)  -26,55  0  -29,00
 Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan)  28.101,64  0  1.521,09
 ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan)  -10,50  -22,12 -23,59

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -11,04 egun