Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2017 urteko aurrekontua

2017 EKITALDIKO AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK

2017ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA
Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Zuzeneko zergak 610.370,00 610.370,00
2.-Zeharkako zergak 22.010,00 22.010,00
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 152.540,00 10.000,00 72.770,00 235.310,00
4.-Transferentzia arruntak 497.040,00 22.600,00 110.000,00 499.640,00
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak 288.330,00 5.100,00 293.430,00
7.-Kapital-transferentziak 43.340,00 43.340,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.613.630,00 32.600,00 187.870,00 1.704.100,00

GASTUAK

2017ko GASTUEN AURREKONTUA
Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Langileria gastuak 648.670,00 30.700,00 98.800,00 778.170,00
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 413.360,00 1.400,00 82.070,00 496.830,00
3.-Finantza gastuak 3.050,00 3.050,00
4.-Transferentzia arruntak 307.020,00 177.020,00
6.-Inbertsio errealak 135.880,00 500,00 7.000,00 143.380,00
9.-Finantza-pasiboak 105.650,00 105.650,00
GASTUAK GUZTIRA 1.613.630,00 32.600,00 187.870,00 1.704.100,00

OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.

Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:

Udaleko diru-sarreren aurrekontua

Udaleko gastuen aurrekontua

Inbertsioen eranskina

Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua

Musika Eskolako gastuen aurrekontua

Erburua Olazti S.L.ren gastu eta sarreren aurreikuspenak

2017 EKITALDIKO AURREKONTU-ALDAKETAK