Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2018

2018ko 1. HIRUHILEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) -6,43 -22,49 -21,36
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan)  114.519,79  290,47  19.787,91
 Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan)  37,53  0,00  -12,20
 Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan)  16.036,26  0,00 1.663,62
 ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan)  -1,03  -22,49 -20,65

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -3,83 egun

2018ko 2. HIRUHILEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) 31,61 8,85 6,87
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 82.421,27 274,64 10.878,46
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) 12,58 0,00 9,17
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 11.478,05 0,00 1.114,07
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) 29,28 8,85 7,08

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 26,72 egun

Bigarren hiruhileko honetako kalkuluak abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuan jasotako metologia berriaren arabera egin dira. Aipatu dekretuak uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan jasotzen zen kalkulatzeko modua aldatu du.

2018ko 3. HIRUHILEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) 16,92 4,93 10,18
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 132.673,90 75,06 26.696,37
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) 16,62 0,00 12,54
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 12.763,73 0,00 723,86
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) 16,89 4,93 10,24

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 15,83 egun

 

2018ko 4. HIRUHILEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) 14,76 6,67 8,60
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 138.144,20 132,91 12.844,64
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) 7,64 0,00 12,00
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 5.843,90 0,00 319,56
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) 14,47 6,67 8,68

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 13,98 egun