Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2019 urteko aurrekontua

2019 EKITALDIKO AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK

Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Zuzeneko zergak 617.090,00 617.090,00
2.-Zeharkako zergak 20.010,00 20.010,00
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 160.560,00 12.000,00 58.000,00 230.560,00
4.-Transferentzia arruntak 542.440,00 27.560,00 70.000,00 545.440,00
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak 478.170,00 478.170,00
7.-Kapital-transferentziak 23.190,00 50.650,00 23.910,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.842.180,00 39.560,00 178.650,00 1.915.180,00

GASTUAK

Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Langileria gastuak 764.215,00 37.810,00 62.000,00 864.025,00
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 438.720,00 1.150,00 59.700,00 499.570,00
3.-Finantza gastuak 1.520,00 1.520,00
4.-Transferentzia arruntak 273.575,00 179.015,00
6.-Inbertsio errealak 207.850,00 600,00 50.650,00 259.100,00
7.-Kapital-transferentziak 50.650,00 0,00
9.-Finantza-pasiboak 105.650,00 105.650,00
GASTUAK GUZTIRA 1.842.180,00 39.560,00 172.350,00 1.908.880,00

OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.

Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren iragarkia NAOn

Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:

Udaleko diru-sarreren aurrekontua

Udaleko gastuen aurrekontua

Inbertsioen eranskina

Musika Eskolako Patronatua:

Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua

Musika Eskolako gastuen aurrekontua

Erburua Olazti S.L.:

Erburua Olazti S.L. sozietatearen aurreikuspena

2019 EKITALDIKO AURREKONTU-ALDAKETAK