2019ko aurrekontu-aldaketak

1/2019 aldaketa: KREDITU GERAKINEN ERANSTEA