Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2018 urteko aurrekontua

2018 EKITALDIKO AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK

Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Zuzeneko zergak 622.130,00 622.130,00
2.-Zeharkako zergak 34.010,00 34.010,00
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 156.895,00 11.400,00 66.600,00 234.895,00
4.-Transferentzia arruntak 519.550,00 25.500,00 110.000,00 522.550,00
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak 388.800,00 5.400,00 394.200,00
7.-Kapital-transferentziak 16.550,00 16.550,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.737.935,00 36.900,00 182.000,00 1.824.335,00

GASTUAK

Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Langileria gastuak 696.580,00 35.300,00 97.600,00 829.480,00
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 447.350,00 1.100,00 68.400,00 516.850,00
3.-Finantza gastuak 2.100,00 2.100,00
4.-Transferentzia arruntak 305.155,00 172.655,00
6.-Inbertsio errealak 181.100,00 500,00 16.000,00 197.600,00
9.-Finantza-pasiboak 105.650,00 105.650,00
GASTUAK GUZTIRA 1.737.935,00 36.900,00 182.000,00 1.824.335,00

OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.

Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren iragarkia NAOn

Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:

Udaleko diru-sarreren aurrekontua

Udaleko gastuen aurrekontua

Inbertsioen eranskina

Musika Eskolako Patronatua:

Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua

Musika Eskolako gastuen aurrekontua

Erburua Olazti S.L.:

Erburua Olazti S.L. sozietatearen aurreikuspena

2018 EKITALDIKO AURREKONTU-ALDAKETAK