Olaztiko Udala / Ayuntamiento de Olazagutia


2016 urteko aurrekontua

2016 EKITALDIKO AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK

2016ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA
Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Zuzeneko zergak 712.370,00 0,00 0,00 712.370,00
2.-Zeharkako zergak 20.010,00 0,00 0,00 20.010,00
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 151.800,00 8.500,00 62.300,00 222.600,00
4.-Transferentzia arruntak 503.540,00 27.900,00 120.000,00 507.440,00
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak 431.540,00 0,00 4.800,00 436.340,00
7.-Kapital-transferentziak 17.610,00 0,00 0,00 17.610,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.836.870,00 36.400,00 187.100,00 1.916.370,00

GASTUAK

2016ko GASTUEN AURREKONTUA
Kapitulua Udala Musika Eskola Erburua Olazti Aurrekontu Bateratua
1.-Langileria gastuak 689.640,00 33.290,00 97.000,00 819.930,00
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 487.520,00 2.110,00 78.400,00 568.030,00
3.-Finantza gastuak 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
4.-Transferentzia arruntak 339.870,00 0,00 0,00 195.870,00
6.-Inbertsio errealak 210.090,00 1.000,00 11.700,00 222.790,00
9.-Finantza-pasiboak 105.650,00 0,00 0,00 105.650,00
GASTUAK GUZTIRA 1.836.870,00 36.400,00 187.100,00 1.916.370,00

OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.

Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:

Diru-sarreren kontu-sailen zerrenda (Udala)

Gastuen kontu-sailen zerrenda (Udala)

Musika Eskolaren diru-sarreren aurrekontua

Musika Eskolaren gastuen aurrekontua

Erburua Olazti S.L.ren diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena

Udaleko inbertsioen eranskina