DEIALDIA ATZERATUA-ZERBITZU ANITZETAKO HIRU PEOIEN KONTRATAZIOA ETA LAN POLTSA SORTU

martxoa 5, 2020

OHARRA: Osasun-agintariek osasuna babesteko egokitutako neurriak direla eta, datorren martxoaren 18rako aurreikusita zeuden probak, zerbitzu anitzeko hiru peoi hautatzeko prozesuan, beste agindu bat eman arte atzeratu dira.

Interesdunei behar bezala jakinaraziko zaie.

2020/03/4an emandako alkatetza ebazpenean agindu zuen Olaztiko Udalean hiru zerbitzu anitzetako peoi aukeratzeko prozedura hastea aginduz, aldi baterako kontratu laboral baten bidez, baita probak gaindituko duten hautagaiekin lan poltsa osatzea ere, suertatu daitezkeen balizko ordezkapenetarako.

Lanaldia osoan ariko da, astelehenetik ostiralera, lan ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko delarik. Ordainsaria Nafarroako Administrazio Publikorako ezarritako E mailari dagokiona izango da gehi% 15eko osagarria, etaharen barruan egongo da aparteko pagen zati proportzionala.

Betekizunak:

  • Adinez nagusia
  • B1 gidabaimena
  • Lehen mailako ikasketen ziurtagiriaren edo baliokidearen titulua izatea.
  • Lanpostuan aritzeko behar den gaitasun psikiko eta fisikoa.
  • Nafarroako Enplegu Zerbitzuan (NEZ) lan-eskatzaile gisa inskribaturik
  • Funtzio publikoan aritzeko ezgaitua edo gabetua egon ez izana, ez eta administrazio publiko baten zerbitzutik berezia ere.
  • Olaztin erroldatuta egotea, hiru hilabete lehenenagotik gutxienez

Nafarroako Enplegu Zerbitzuari (Altsasuko bulegoa) eskaera egin zaio, ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta kontratazioan interesa duten langabeei plaza eskain diezaieten. Izena emateko instantzia ofiziala aurkeztu beharko da, adierazitako dokumentazioarekin batera. Eskaera kasu guztietan eredu ofizialean eginen da, martxoaren 13a baino lehen, ostirala, 14:00ak arte.

Hautagaiek, eta behin deialdian onarturik, honako proba hauek gainditu beharko dituzte, puntuaziorik altuena lortzen duena kontratua izango delarik:

Proba teoriko-praktikoa. Gehieneko balorazioa 70 puntu. Bi proba izango ditu 

Proba teorikoa: gehienez 30 puntu. Hainbat erantzun-aukera dituen galdera-sorta bati erantzutea izango da, eta horietako bat bakarrik izango da zuzena, lanpostuaren berezko funtzioei buruzkoa. Puntuaziorik onena atera duten zortzi pertsonak dira proba praktikora pasatuko direnak.

-Proba praktikoa: gehienez 40 puntu. Izaera baztertzailea. Egun berean egin beharreko proba bat edo bi izan daitezke. Proba gaindituta egongo da 20 puntu lortzen direnean. Lanpostuaren berezko eginkizunei buruzko proba praktiko bat edo batzuk egitea izango da.

Lehiaketa-fasea: esperientzia (30 puntu, gehienez) eta euskararen ezagutza baloratzea (merezimenduei esleitutako puntuazioaren% 11rekin baloratzen da: 3,3 B1oral maila edo baliokide edo goragokoa, 2,2 A2 ahozko maila edo baliokidea1,1 ahozko maila edo baliokidea)

Argibideetarako Olaztiko udaletxera deitu daiteke, 948 562 446 telefonora, bulego orduetan, 10:00etatik 14:00etara.

Deialdiaren oinarri osoak

Hautaketarako deialdian epaimahia osatuz ebazpena eman da

 

 


<< atzera