2018 EKITALDI EKONOMIKOARI DAGOKION KONTU OROKORRAREN JENDAURREKO ERAKUSKETA

maiatza 24, 2019

2019ko maiatzaren 23an egindako Kontuen Batzorde Bereziak, Olaztiko Udaleko Kontu Orokorraren alde informatu du, 2018 ekitaldi ekonomikoari dagokiona. Horrela, dagokion iragarkia argitaratzen da udalbatzaren iragarki oholean, hamabost lan egunetan interesdunek egoki irizten dioten erreklamazioak edota alegazioak egin ditzaten.

Publiko egiten da, martxoaren 10eko Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 242.3 artikuluak xedatutakoarekin bat.

Olaztin, 2019ko maiatzaren 24an.

Iragarkia<< atzera