HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATAZ BESTEKO ORDAINKETA EPEA ARGITARATU DA, 2016ko 3. HIRUHILABETEARI DAGOKIONA

urria 21, 2016

Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan zehaztutako ordaintzeko batez besteko aldiak neurtzen du zor komertzialaren ordainketako atzerapena termino ekonomikoetan, ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legeak, Kontratu Publikoei buruzkoa, eta abenduaren 29ko 3/2004 Legeak, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren kontrako neurriak ezartzen dituenak, ezarritako ordaintzeko legezko aldiaren adierazle ezberdin gisa.

Irizpide ekonomikoak soilik jarraitzen dituen neurketa horrek balio negatiboak izan ditzake, ordaindutako eragiketetan nola ordaindu gabekoetan, baldin eta Administrazioak fakturak edo obra ziurtagiriak aurkeztu eta hogeita hamar egun natural igaro baino lehenago ordaintzen badu, edota informazioa bidaltzeko epea bukatutakoan, ordaindu gabeko eragiketetan, hogeita hamar egun horiek pasatu ez badira.

2016ko hirugarren hiruhilabetekoari dagokion ordainketa epea argitaratzen da indarrean dagoen araudia betez. Ikus daitekeenez Udalak bere fakturak legeak ezartzen duen epean ordaindu ditu, faktura erregistratu denetik batazbeste 16,3 eguneko epean hain zuzen ere.

2016ko 3. HIRUHILABETEKOA

Kontzeptua Udala Musika Eskola Erburua Olazti S.L.
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) -11,13 -22,00 -23,64
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 130.132,33 40,13 20.701,43
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) -20,05 0,00 -19,58
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) 18.676,69 0,00 1.674,06
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) -12,25 -22,00 -23,34

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -13,70 egun


<< atzera