UDAN EUSKARAZ: TARIFA-SALBUESPENAK.

ekaina 19, 2020

Jarduerak egiteagatiko tasak eta prezioak arautzen dituen ordenantzaren 7. artikuluaren arabera (2017ko abenduaren 22ko Nao, 244. zk.), hau ezartzen du 7. artikuluak:

“Ordaintzetik salbuetsita egongo dira, udalean berariaz eskatu ondoren, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak horretarako egindako txostenaren bidez prekarietate ekonomikoa egiaztatzen duten pertsonak”.

Salbuespena eskatu nahi duenak instantzia orokorra bete beharko du, Web honetan dago, eta posta elektronikoaz bidali olazti@olazti.com  ala Udaletxeko buzoian utzi


<< atzera